Privatlivspolitik, databeskyttelsesforordningen.

I forbindelse med Kirurgisk Klinik Hillerød´s behandling og diagnostik af dig som patient, indsamler og noterer vi en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Kirurgisk Klinik Hillerød behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Oplysninger

Kirurgisk Klinik Hillerød indsamler og behandler følgende oplysninger om dig i det omfang det er relevant for diagnosticering og behandling af dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Evt. E–mailadresse
 • Telefon nummer
 • Person nummer

Helbredsoplysninger som:

 • Journaloplysninger
 • Prøve-, test-, røntgen- og scanningsvar.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål :

 • Undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder eller forsikringsselskaber efter din skriftlige underskrevne accept.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner som læger,  sygehuse og sygehuslaboratorier.
 • Medicin ordinationer som udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske databaser

Afregningsformål

Klinikken skal overholde vores forpligtigelse til gældende lovgivning, herunder EU´s databeskyttelsesforordning, databeskyttelses loven og sundhedsloven som ex.