En byld (absces) er en inficeret talgkirtel. Selve operationen tager omkring 15 minutter.

Operation

Operationen foregår i lokal bedøvelse. Ved operationen laver man et længdegående snit i bylden, hvor igennem pus kan tømmes ud. Hudåbningen lades åben så pus og materie kan løbe ud over de næste dage. Der oprenses og skylles grundigt og der ilægges et ”sårmateriale” samt påsættes en forbinding, som du selv skal fjerne efter 2 dage. Personalet instruerer dig i dette.

Smerter

Du skal holde dig i ro de første par dage efter operationen. Vi anbefaler, du tager 1 gram paracetamol (Panodil) 4 gange dagligt de første dage, samt tabletterne Ipren 200 mg, 2 stk. 3 gange dagligt. Denne medicin skal du selv sørge for at have hjemme. Hvis personalet mener, at du får behov for stærkere smertestillende medicin, vil du få en recept på dette før hjemsendelse.

Efter operationen

Du skal selv fjerne forbindingen samt ”sårmaterialet” efter 2 dage. Når forbindingen er fjernet, skal du bruse grundigt med håndbruser ned i såret 1 gang dagligt. Du skal være opmærksom på at det kan væske en del i dagene efter operationen, dette vil aftage. Du kan påsætte ny forbinding så længe det væsker fra såret.

Du kan efter operationen genoptage dit arbejde straks. Hård fysisk aktivitet anbefales først når det ikke smerter eller væsker mere. Ligeledes frarådes svømning og karbad før såret er helet.

Sårkontrol i klinikken

Du skal komme til sårkontrol i klinikken, hvor vi vil vurdere hvornår en eventuel operation skal finde sted. Vi aftaler dette løbende.

Du kan møde op i klinikken:

Mandag, tirsdag og torsdag mellem kl 9.00-12.00 og 12.30-15.30

Onsdag mellem kl 12.00-15.30 og 16.00-18.30

Komplikationer

De hyppigste komplikationer er smerter, men der er også risiko for betændelse i såret. Vær opmærksom på rødme, hævelse og varme omkring cikatricen, det kan være tegn på infektion.

Ved spørgsmål kan du kontakte Klinikken på tlf: 48250145.